ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Запрошує Вас взяти участь у роботі 

науково-методичної Інтернет-конференції

«ВИЩА ОСВІТА ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ :

ВИКЛИКИ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА

ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР», 

 

Конференція відбудеться 25 березня 2021 р.

 

на базі кафедри менеджменту

факультету управління та бізнесу ХНАДУ.

 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Трансформація освітнього простору з урахуванням його діджиталізації;

Секція 2. Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства;

Секція 3. Вітчизняний та міжнародний досвід підвищення якості вищої освіти;

Секція 4. Використання механізмів дуального навчання в системі вищої освіти;

Секція 5. Впровадження освітніх інновацій у професійну підготовку фахівців.