Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є вивчення теоретичних основ розробки господарських рішень, механізмів вирішення основних типів управлінських задач; оволодіння сучасними методами пошуку оптимальних рішень; формування практичних навичок аналізування, ідентифікації та оцінювання ризиків і управління ними; ефективного застосовування наукового інструментарію для розробки альтернативних варіантів господарських рішень та вибору найбільш прийнятного з них у тій чи іншій конкретній ситуації.