Навчальна дісципліна підготовки доктора філософії спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"