Ціль навчальної дисципліни – надання студентам теоретичних і практичних знань до професійної діяльності, пов’язаної з необхідністю вирішувати науково-технічні задачі з удосконалення й створення нових технічних об’єктів і технологічних процесів шляхом формування у студентів знань із теорії й методів наукових досліджень, комплексу знань творчого мислення, уміння й уявлень, які забезпечують придбання студентом високої професійної кваліфікації фахівця.