Дисципліна "Автоматичне регулювання ДВЗ" продовжує цикл навчальних дисциплін проектно-конструкторського профілю, надає студентам відомості про конструювання та розрахунки регуляторів ДВЗ, а також про устрій та динамічні розрахунки систем автоматичного регулювання. Особливістю дисципліни "Автоматичне регулювання ДВЗ" є поєднання в єдиному курсі знань, отриманих студентами в рамках фундаментальної загальнонаукової й інженерної підготовки. При цьому на відміну від ряду інших дисциплін профілюючої підготовки розглянута дисципліна відрізняється розмаїтістю наукового матеріалу. Особливістю вивчення даної дисципліни є тісний зв'язок з наступними дисциплінами спеціальності; безпосередній зв'язок із завданнями двигунобудування в цей час і з перспективами його розвитку.

 Ціль вивчення дисципліни - формування знань в області автоматичного керування й регулювання двигунів внутрішнього згоряння.

Завдання дисципліни - ознайомлення з конструкцією й принципом дії регуляторів двигунів, прищеплювання навичок розрахунків систем керування, проектування механічних регуляторів, електронних систем керування двигунами, що забезпечують досягнення високих показників потужності та економічних й екологічних показників двигунів.


Ціль навчальної дисципліни – надання студентам теоретичних і практичних знань до професійної діяльності, пов’язаної з необхідністю вирішувати науково-технічні задачі з удосконалення й створення нових технічних об’єктів і технологічних процесів шляхом формування у студентів знань із теорії й методів наукових досліджень, комплексу знань творчого мислення, уміння й уявлень, які забезпечують придбання студентом високої професійної кваліфікації фахівця.