ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета курсу: набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних підходів, методів та технологій побудови інтелектуальних вимірювальних систем на рівні професійних вимог зі спеціальності, методів побудови  інтелектуальних вимірювальних систем із застосуванням експертних баз знань.

Предмет курсу та його науковий зміст:

Короткі відомості про розвиток методології побудови інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем. Основні напрямки розвитку інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем. Принципи побудови інтелектуальних інформаційних вимірювальних систем.  Класифікація і загальна характеристика інтелектуальних інформаційних вимірювальних систем.  Загальні принципи побудови адаптивних інформаційних вимірювальних систем.  Нечіткі алгоритми в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах. Методи формування оцінок невизначеності вимірювань  в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах. Технології використання баз даних в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах.  Принципи та методи побудови експертних баз знань.  Методи формування експертних оцінок в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах.

Нейронні мережі в інтелектуальних вимірювальних системах. Загальна характеристика нейронних мереж інтелектуальних інформаційних вимірювальних систем. Принципи побудови нейронних мереж в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах.  Критерії та методи навчання нейронної мережі в інтелектуальних інформаційних вимірювальних системах.  Нейромережева  модель вимірювального каналу тиску. Національна система online діагностики об'єктових вимірювальних інформаційних систем.

    Місце у структурно-логічній схемі: курс вивчається після дисциплін: "Метрологічна надійність", "Вимірювальні системи та канали", "Методи синтезу та аналізу виміряних сигналів". Навчальна дисципліна  забезпечує підготовку студентів з навчальної дисципліни: "Актуальні проблеми метрологічного забезпечення".