Курс "Функціональні пристрої вимірювальних інформаційних систем" призначений для студентів денної та заочної форм навчань рівня підготовки бакалавр, що навчаються за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Мета вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з електротехнічними пристроями вимірювальних інформаційних систем та вимірювальними інформаційними технологіями, порядком розробки електротехнічних пристроїв вимірювальних інформаційних систем та можливим використанням знань і вмінь у майбутній професійній роботі.