Охорона праці в галузі – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, функціонування системи управління охороною праці, шляхи і методи забезпечення комфортних і безпечних умов праці відповідно до чинного законодавства.

Розглянуто питання законодавства з охорони праці, організації служби охорони праці в країні та на підприємстві, а також конкретні питання техніки безпеки при виконанні робіт пов’язаних з будівництвом автомобільних доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах.