Дисципліна фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

система понять про принципи
побудови систем автоматичного управління (САУ) на підприємствах дорожнього
будівництва і основи теорії управління

Документація по дипломному проектуванню

Курс призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальностями:

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».