Дисципліна фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Документація по дипломному проектуванню

Курс призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальностями:

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

Дисципліна «Інформаційні системи і комплекси».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про рішення задач у галузі інформаційних систем та комплексів, методів проектування систем автоматизації на їх основі.

Розглядаються: закономірності формування інформаційного забезпечення технологічних процесів; концептуальні основи побудови та функціонування інформаційних технічних систем; методи формалізації інформації; загальні технологічні аспекти використання сучасних інформаційних технологій; методи аналізу впровадження та функціонування інформаційних систем та комплексів.

Дисципліна включає огляд інформаційних засобів та технологій на відповідність специфіці конкретного технологічного об’єкту чи процесу; розробляє постановку та алгоритм задач управління технологічним процесом; застосовує сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази; застосовує практичні навички ефективного використання сучасних інформаційних технологій для обробки інформації і підтримки прийняття рішень щодо технологічних процесів.

 


Дисципліна «Інтелектуальна автоматика та партнерські системи».

Мета дисципліни це формування знань, умінь і навичок стосовно основних підходів до розв’язання інтелектуальних задач в галузі автоматики. Розглядаються основні принципи побудови та функціонування інтелектуальних систем; методи та алгоритми для розв’язання типових інтелектуальних задач систем управління технологічними процесами.

Вивчаються принципи та методи побудови та застосування інтелектуальних засобів, сенсорів, мікропроцесорної техніки; основні напрями розвитку інтелектуальних систем. Проводиться ознайомлення з моделями штучного інтелекту; представленням знань; розпізнаванням образів; створення експертних систем. Вивчаються системи, що здатні розв’язувати задачі для конкретної предметної області, зокрема інтелектуальні інформаційні системи, експертні системи, розрахунково-логічні системи, гібридні інтелектуальні та партнерські системи, рефлекторні інтелектуальні системи, системи підтримки прийняття рішення, інтелектуальні Інтернет-технології.