Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про будову, стан, функціонування транспортної системи України і суб’єктів транспортних правовідносин, правові засади діяльності окремих галузей транспорту (залізничного, автомобільного, повіт­ряного, морського, річкового, трубопровідного) та особливості господарювання транспортних підприємств.