Цей курс  покликаний ознайомити студентів з гідросферою як середовищем життя,  функціонуванням  та  закономірностями існування  гідробіонтів, антропогенним  впливом  на  водні екосистеми. Розглядаючи  водну екосистему як  цілісну функціональну одиницю біосфери, гідроекологія спирається на такі базові  дисципліни,  як  ботаніка,  зоологія,  гідрологія,  геологія  з основами  геоморфології,  гідрохімія.