Біологія –  фундаментальна дисципліна, що відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців екологів на основі базової вищої освіти в технічних вищих навчальних закладах. Метою вивчення навчальної дисципліни «Біологія» є: підготовка фахівців до самостійного розв’язання складних професійних задач та вирішування практичних  проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування з урахуванням біологічних чинників.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, навичок і уявлень для аналізу й прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування, оцінки екологічних ситуацій і прогнозування їх розвитку.