Курс Дипломне проектування розроблений для здобувачів бакалаврату
денної і заочної форм навчання зі спеціальності 101 "Екологія".  
 

    Дисципліна «ГІС в екології» читається на 1 курсі магістратури в
1 семестрі продовж 16 тижнів і входить до обов’язкових компонентів
ОПП циклу професійної підготовки.
   Використання геоінформаційних систем в екології дозволяє оперативно
отримувати інформацію за запитом і відображати її на карті, оцінювати
стан екосистеми і прогнозувати її розвиток.

Метою дипломного проектування є оволодіння методологією
творчого вирішення сучасних проблем (задач) прикладного
або наукового характеру на основі отриманих знань,
професійних умінь та навичок.

Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля поставив людство перед необхідністю збереження природних систем, запобігання їх руйнуванню. Одна з передумов цього — моделювання і прогнозування спричинених людською життєдіяльністю процесів у природі. Використання з цією метою математичних та імітаційних методів моделювання і прогнозування конкретизує розуміння усього, що відбувається і може відбутися у водних системах, атмосфері, ґрунтах, рослинному середовищі, наслідків людського втручання в них, прагматизує оцінки і висновки, допомагає знаходити оптимальні технічні, технологічні, організаційні природоохоронні рішення.