Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса, быстро адаптироваться к современным условиям развития экономики.

Вивчення курсу "Урбоекологія та екологічна безпека" дозволить отримати знання щодо чинників, тенденцій та наслідків урбанізації, формування урбанізованого довкілля, взаємодії біотичних, технічних та соціальних компонентів урбогеосоціосистеми та оптимізації урбанізованого довкілля з метою збалансованого розвитку урбогеосоціосистем.