В курсі розглянуто принципи, закономірності розвитку взаємозв'язків у системі "техносфера-біосфера", зв'язків між техногенним навантаженням  і забезпеченням техногенної безпеки техносфери та раціональним використанням природних ресурсів. Стисло викладено еколого-економічні основи природокористування.

"Соціальна екологія" розглядає закономірності взаємовідносин та причини суперечності між суспільством і природою, що породили сучасну екологічну кризу та використання цих закономірностей для можливості їх подолання