Дисципліна призначена для навчання магистрів теорії та практиці самостійної наукової діяльності у галузі екології.

Розглянути питання нормування впливу антропогенного чиника на атмосферу, водні ресурси та .

"Нормування антропогенного навантаження" призначено для навчання студентів кількісної та якісної оцінци стану довкілля.

"Техноекологія" присвячена характеристиці впливу різних галузей народного господарства на довкілля та заходів по зменшенню їх негативого впливу на оточуюче середовище.

"Методологія та організація наукових досліджень" призначена для навчання магистрів сучасним методам наукових джосліджень у галузі екологія.

Розглянуті головні екологічні проблеми сучасного суспільства та визначени шляхи вирішення ціх проблем.


Навчальний курс присвячено аналізу впливу різних галузей народного господарства на довкілля, оцінці ступеню антропогенного навантаження та визначенню основних заходів, які зменшують негативний вплив діяльності людини на довкілля.

Розглянуті екологічно чисті технології утилізації та рециклінгу матеріалів, які використовуються у сучасному автомобілебудівництві. Досліджені напрямки застосувіання продуктів утилізаціі у народному господарстві