Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з методики обліку міжнародних операцій економічних субєктів, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах
України на рівні професійних вимог зі спеціальності

Теоретичні і практичні аспекти податкової системи і податкової політики.

Систематизовані теоретичні, методологічні й організаційні основи оподаткування.