Курс охоплює концептуальні,методологічні,організаційно-правові та практичні основи екологічного аудиту з урахуванням міжнародних та українських стандартів,нормативно-методичних документів правоустановлюючих органів влади та  враховує досвід аудитування   підприємств на базі  міжнародних та европейських стандартів.

Ландшафтна екологія (геоекологія) - наука о комплексних взаємовідносинах в екосистемах с географічної та екологічної точок зору.

Курс охоплює базові  питання організації системи екологічного управління на основі науково-методичних підходів щодо оцінки та оптимізації комплексних екологічно обгрунтованних рішень.