Метою вивчення дисципліни є набуття знань щодо сутності та ролі фінансів та бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання. Дисципліна передбачає вивчення складових фінансової системи України, основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і т.ін.