Метою викладання дисципліни є ознайомлення фахівців економічних спеціальностей пов’язаних з автомобільним транспортом з особливостями конструкції рухомого складу.

Предметом учбової дисципліни є будова автомобілів та спеціалізованого рухомого складу.

Основні задачі дисципліни: формування у студентів знань стосовно будови та принципів дії агрегатів та систем автомобілів. Ознайомлення студентів із тенденціями розвитку конструкцій сучасних автомобілів.