Гурток "Будова Автомобіля та основи інженерної діяльності"
відділу дослідницько-експериментальної діяльності Комунального закладу
«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»