Курс фізики відповідає програмі підготовки бакалаврів  у вищих технічних навчальних закладах за спеціальністю 141. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Містить у собі класичні фундаментальні питання курсу фізики та їх коментар із сучасних позицій. Охоплює розділи "Механіка", "Молекулярна фізика і термодинаміка","Електрика і магнетизм", "Атомне ядро та елементарні частинки". Наведено питання до Модульних Контрольних Атестацій за відповідними розділами викладеного курсу.