Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з організаційною структурою автомобільного транспорту, підприємств по їх обслуговуванню різних форм власності;

- ознайомлення з основами порівняння і вибору автотранспортної техніки і технологічного обладнання;

- ознайомлення з методами управління і регулювання на транспорті;

- критерії ефективності організації роботи підприємств автотранспорту;

- обґрунтування системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з типовою структурою наукового дослідження;

- ознайомлення з новими досягненнями у теорії руху автомобіля;

- повторення й систематизація одиниць фізичних величин;

- ознайомлення з деякими сучасними методами, засобами та прийомами теоретичних й експериментальних досліджень;

- отримання навичок складання наукових текстів, зокрема доповіді, а також опанування та обговорення доповідей.

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБОВ‘ЯЗКОВИХ РОБІТ.

Модуль 2. ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ.

Модуль 3. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.