Дисципліна (за вибором) для студентів груп АПТ-31 (3 курс, весняний семестр)

Cпеціальність:

  • 015.38- «Професійна освіта» (Транспорт)
Всьего - 120 год. (4 кредита), в т.р. 16 год. -лекций, 32 год. - лабораторных, 72 год.  - СРС.

Дисципліна (за вибором) для студентів груп А-51 і А-52 (весняний семестр)

Cпеціальність:

  • 274 - «Автомобільний транспорт»
Всего - 90 год (3 кредита), в т.р. 16 год - лекций, 16 год - лабораторных, 58 год - СРС.

Дисципліна для студентів груп А-51 і А-52 (осінній семестр)

Cпеціальність:

  • 274 «Автомобільний транспорт»
Всьего - 120 год. (4 кредита), в т.р. 16 год. -лекций, 16 год. - лабораторных, 58 год.  - СРС, Іспит.

Дисципліна (за вибором) для студентів груп 3А та 3АПМ (осінній семестр)

Cпеціальність:

  • 274 «Автомобільний транспорт»
  • 015.38 Професійна освіта (Транспорт)
Всього - 90 год (3 кредита), в т.р. 16 год -лекцій, 16 год - практичних заннять, 58 год - СРС.

Навчальна дісципліна підготовки доктора філософії

Дисципліна для студентів груп А-51, А-52, АА-51, АД-51 і АЕ-51 (осінній семестр)

Cпеціальності:

  • 274 «Автомобільний транспорт»
  • 133 «Галузеве машинобудування»
  • 142 «Енергетичне машинобудування»
  • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Всьего - 120 год. (4 кредита), в т.р. 16 год. -лекций, 16 год. - лабораторных, 58 год.  - СРС, Іспит.
Всьего - 90 год. (3 кредита), в т.р. 16 год. -лекций, 16 год. - лабораторных, 68 год.  - СРС, Залік.