Проведення лабораторних та практичних робіт. Лектор з дисципліни ОЕТЗ - Сараєва І.Ю.

Один з основних курсів кафедри "Технічної експлуатації і сервісу автомобілів"

Проведення практичних занять у весняному семестрі на другому курсі факультету Транспортних систем    Обсяг - 16 годин на групу.

Лабораторні роботи по курсу "Технічна експлуатація автомобілів" - 16 годин.

Лабораторні роботи, 16 годин в весняному семестрі, група Т-22.