З кожної групи дисципліни «Системи керування в автомобільному транспорті» передбачено вивчення загальної будови систем керування автомобілів, особливостей їх роботи, основ теорії та практики використання мехатронних, і телематичних систем для управління режимами роботи автомобілів