Навчальна дисципліна “Перспективи розвитку ДВЗ” належить до циклу спеціальних дисциплін спеціальністю 142 “Енергетичне машинобудування”.

         Предметом дисципліни є закономірності розвитку двигунів внутрішнього згоряння і принципи прогнозування перспектив їх удосконалення.

         Мета викладання дисципліни складається в підготуванні студентів до самостійного рішення фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики.

         Головними задачами  навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь. навичок і уявлень, які необхідні для рішення фахових задач, пов'язаних з обгрунтуванням вибору типу двигуна, його основних показників і характеристик на етапі розробки технічного завдання, конструкторського проекту і пропозиції з урахуванням вимог замовника і сучасних тенденцій.