Предметом дисципліни “Сучасні технології проектування та дослідження ДВЗ” є проектування та дослідження ДВЗ автомобілів та тракторів, їх агрегатів, вузлів та деталей за допомогою систем автоматизованого проектування (САПР) та розрахункових методів з комплексним аналізом теплонапруженого стану деталей ДВЗ, процесів течії рідини та газу у порожнинах та каналах, процесів згоряння та формування токсичних речовин.

 Ціль вивчення дисципліни - формування знань в області  сучасних систем проектування та дослідження двигунів внутрішнього згоряння.

 Завдання дисципліни - підготовка студентів у галузі сучасних технологій проектування і розрахунку ДВЗ автомобілів та тракторів, їх агрегатів, вузлів та деталей з допомогою сучасних комп'ютерних технологій.