Курс дистанційного навчання

по дисципліні

«Гідравліка та гідропневмопривід»

Курс дистанційного навчання (ДН) по дисципліні «Гідравліка та гідропневмопривід» складається із двох частин – «Гідравліка» та «Гідравлічні машини і гідроприводи».

Перша частина «Гідравліка» містить у собі розділи «Гідростатика» і «Гідродинаміка».

Друга частина «Гідравлічні машини і гідроприводи» містить у собі розділи «Динамічні гідромашини і гідропривід» та «Об'ємні гідромашини і гідропривід».

Матеріал «Пневмомашини і пневмопривід» включений у розділ «Об'ємні гідромашини і гідропривід» як окрема тема.

Справжня частина курсу ДН присвячена гідравліці і містить у собі весь обсяг лекцій, лабораторних занять, завдань для самостійних розрахункових робіт, а також тести до модульного контролю.

Курс ДН призначений для студентів автомобільного факультету очної та заочної форм навчання, що вивчають загальний курс по гідравліці, гідро– і пневмомашинам, гідро– і пневмоприводу. Він може бути корисним і для фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією гідро– і пневмосистем.

У курсі ДН наведені загальні теоретичні відомості та розрахункові формули, необхідні для рішення завдань і виконання розрахунково–графічних робіт студентами.

Передбачається, що для закріплення теоретичного матеріалу студент повинен самостійно вирішити певну кількість завдань по будь-якому задачнику по машинобудівній гідравліці.

Зміст даного курсу ДН відповідає діючій робочій навчальній програмі дисципліни «Гідравліка та гідропневмопривід» відповідно до вимог кредитно–модульної системи навчання.

Викладач – доцент Кащенко Олександр Олександрович

Курс дистанційного навчання

по дисципліні

«Гідравліка та гідропневмопривід»

Курс дистанційного навчання (ДН) по дисципліні «Гідравліка та гідропневмопривід» складається із двох частин – «Гідравліка» та «Гідравлічні машини і гідроприводи».

Перша частина «Гідравліка» містить у собі розділи «Гідростатика» і «Гідродинаміка».

Друга частина «Гідравлічні машини і гідроприводи» містить у собі розділи «Динамічні гідромашини і гідропривід» та «Об'ємні гідромашини і гідропривід».

Матеріал «Пневмомашини і пневмопривід» включений у розділ «Об'ємні гідромашини і гідропривід» як окрема тема.

Справжня частина курсу ДН присвячена гідравліці і містить у собі весь обсяг лекцій, лабораторних занять, завдань для самостійних розрахункових робіт, а також тести до модульного контролю.

Курс ДН призначений для студентів автомобільного факультету очної та заочної форм навчання, що вивчають загальний курс по гідравліці, гідро– і пневмомашинам, гідро– і пневмоприводу. Він може бути корисним і для фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією гідро– і пневмосистем.

У курсі ДН наведені загальні теоретичні відомості та розрахункові формули, необхідні для рішення завдань і виконання розрахунково–графічних робіт студентами.

Передбачається, що для закріплення теоретичного матеріалу студент повинен самостійно вирішити певну кількість завдань по будь-якому задачнику по машинобудівній гідравліці.

Зміст даного курсу ДН відповідає діючій робочій навчальній програмі дисципліни «Гідравліка та гідропневмопривід» відповідно до вимог кредитно–модульної системи навчання.

Викладач – доцент Кащенко Олександр Олександрович