Екологічні групи гідробіонтів: планктон

Етап здачі робіт

Графік скмінару з 5 етапамиSkip to current tasks
Етап налаштування
Етап здачі робіт
Поточний етап
Етап оцінювання
Етап оцінювання оцінок
Закрито
Інструкція до роботи

Завдання 1. За пропонованою навчальною літературою і малюнків 1-4 ознайомтеся з представниками планктону. Розберіть поняття: фітопланктон, зоопланктон, бактериопланктон, ультрапланктон, наннопланктон, мікропланктон, мезопланктон, макропланктонних, мегалопланктон, пасивний рух.

Завдання 2. З представників озерно-ставкового планктону (мал. 1)  випішить назви фітопланктону та зоопланкону

Завдання 3. Дайти короткі відповіді на питання:

1 Охарактеризуйте розмірні групи планктону.
2 Назвіть основні пристосування планктонних організмів до пари-нию в воді.

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD.png

Малюнок 1 - Представник и озерно-ставкового планктону :

1 – Spirogyra sp.; 2 – Zygnema sp.; 3 – Pediastrum clathratum;

4 – Anabaenopsis elenkinii; 5 – Scenedesmus intermedius; – Sgutwinskii; 7 – Smicrospina; 8 –Micractinium pusillum; 9 – Polyedrlopsis spinulosa;

10 – Closterium archerianum; 11 – Cl. kützingii; 12 – Stauroneis phoenicentcron; 13 – Frustulia rhomboidcs; 14 – Gyrosjgma acuminatum;

15 – Trichocerca capucina; 16 – Hexarthra mira; 17 – Macrocyclops sp.;

18 – Bosmina longirostris; 19 – Chydorus sphaericus; 20 – Diaphonosoma brachyurum; 21 – Daphnia magna

%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD.png

Малюнок 2. Мікропланктон:

1 - радіолярії з симбиотическими водоростями; 2 - форамініфер; 3 - радіолярії; 4, 5 - скелети радіолярій

%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD.png

Малюнок 3 Макропланктон

%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD.png

Малюнок 4. Мегапланктон