Питання для самоконтролю

 

1)        Що таке «інновація»?

2)        У чому полягає сутність і завдання інноваційної діяльності підприємства?

3)        Охарактеризуйте типові стадії інноваційного процесу на підприємстві.

4)        Що таке «інноваційне підприємство», «інноваційний продукт», «інноваційний проект»?

5)        Що таке економічний ефект заходів НТП?

6)        Яким чином обчислюються народногосподарський і комерційний економічний ефект заходів НТП?

7)        Що таке «інвестиції»?

8)        У чому полягає сутність інвестиційної діяльності підприємства?

9)        Хто є суб’єктами і  об’єктамиінвестиційної діяльності?

10)   Якими нормативно-правовими актами регламентується провадження інвестиційної діяльності в Україні?

11)   Що таке «капітальні вкладення»?

12)   Охарактеризуйте типові етапи планування капітальних вкладень на підприємствах автомобільного транспорту.

13)   У чому полягає різниця між валовими та чистими капітальними вкладеннями?

14)   Охарактеризуйте порядок розрахунку абсолютної  та порівняльної ефективності інвестицій.

15)   Охарактеризуйте порядок розрахунку комерційної ефективності інвестицій.

16)   Що таке «інтегральний ефект»?

17)   Яким чином здійснюється врахування фактору часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій?

18)   Що таке «дисконтування»?

19)   Що таке «індекс дохідності»?

20)   Що таке «період окупності проекту»?

21)   Назвіть критерії доцільності прийняття інвестиційного проекту до реалізації за показниками ЧДД, ІД, ВНР і Ток.

22)   Дайте характеристику лізингу як джерелу інвестицій на підприємстві.

Last modified: Friday, 11 October 2019, 4:19 PM