Питання для самоконтролю

 

1)   Що таке «ціна»?

2)   Назвіть і опишіть основні етапи процесу ціноутворення на підприємстві.

3)   Що таке «цінова стратегія підприємства»?

4)   Охарактеризуйте виробничий підхід до ціноутворення.

5)   Охарактеризуйте ринковий підхід до ціноутворення.

6)   Яким чином формуються тарифи на перевезення вантажів автомобільним транспортом?

7)   Яким чином формуються тарифи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування?

8)   Якими нормативно-правовими актами регламентується процес формування тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом?

9)   Дайте характеристику системі єдиного тарифу.

10)   Дайте характеристику системі диференційованого тарифу.

11)   Що таке «відрубні тарифи»?

12)   Що таке «тарифи, що перекриваються»?

13)   У яких випадках автомобільним перевізником проводиться зменшення базового тарифу на перевезення вантажів і пасажирів?

14)   Що таке «фінансова діяльність підприємства»?

15)   Назвіть основні завдання фінансової діяльності підприємства.

16)   Назвіть і охарактеризуйте методи організації фінансової діяльності підприємства.

17)   Що таке «неприбуткова діяльність підприємства»?

18)   Що таке «кошторисне фінансування»?

19)   Що таке «фінансовий план»?

20)   Охарактеризуйте порядок формування фінансового результату діяльності підприємства?

21)   Що таке «валовий дохід»?

22)   Що таке «чистий дохід»?

23)   Що таке «валовий прибуток»?

24)   Що таке «чистий прибуток (збиток)»?

25)   Що таке «обліковий прибуток (збиток)»?

Last modified: Friday, 11 October 2019, 4:00 PM