Питання для самоконтролю

 

1)   Що таке «заробітна плата»?

2)   Які фактори здійснюють вплив на розмір заробітної плати?

3)   Охарактеризуйте структуру заробітної плати.

4)   Назвіть функції заробітної плати.

5)   Дайте сутнісну та структурну характеристику тарифній системі оплати праці персоналу.

6)   Що таке «тарифно-кваліфікаційний довідник»?

7)   Що таке «тарифна сітка»?

8)   Що таке «тарифна ставка»?

9)   Що таке «тарифний розряд»?

10)        Що таке «тарифний коефіцієнт»?

11)        Що таке «посадовий оклад»?

12)        Що таке «відрядна розцінка»?

13)        Дайте характеристику формам оплати праці.

14)        Назвіть умови та обмеження для застосування відрядної форми оплати праці.

15)        Назвіть категорії працівників, для оплати праці яких доцільно застосовувати відрядну форму оплати праці.

16)        Назвіть умови та обмеження для застосування погодинної форми оплати праці.

17)        Охарактеризуйте пряму відрядну систему оплати праці.

18)        Охарактеризуйте відрядно-преміальну систему оплати праці.

19)        Охарактеризуйте відрядно-прогресивну систему оплати праці.

20)        Охарактеризуйте непряму відрядну систему оплати праці.

21)        Охарактеризуйте акордну систему оплати праці.

22)        Охарактеризуйте окладну систему оплати праці.

23)        Охарактеризуйте просту погодинну систему оплати праці.

24)        Охарактеризуйте погодинно-преміальну систему оплати праці.

25)        Яким чином здійснюється оплата праці керівників, спеціалістів і службовців?

26)        Дайте характеристику порядку планування фонду оплати праці персоналу підприємства.

Last modified: Friday, 11 October 2019, 3:07 PM