Питання для самоконтролю

 

1)   Що таке «трудові ресурси» та «персонал підприємства»?

2)   Дайте визначення управлінню персоналом підприємства та назвіть його складові.

3)   Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки персоналу підприємства.

4)   Охарактеризуйте функції управління персоналом підприємства.

5)   Які Ви знаєте методи планування чисельності основних працівників?

6)   Що таке «баланс робочого часу працівника» та як його розрахувати?

7)   Якими коефіцієнтами характеризується рух кадрів на підприємстві? Приведіть порядок розрахунку даних показників.

8)   Що таке «продуктивність праці»?

9)   Що таке «виробіток»?

10)   Що таке «трудомісткість»?

11)   Що таке «штатний розклад»?

12)   Які працівники належать до промислово-виробничого персоналу підприємств автомобільного транспорту?

13)   У чому полягає особливість виділення категорій працівників на підприємствах автомобільного транспорту?

14)   Приведіть типову структуру персоналу АТП.

15)   Яким чином планується необхідна чисельність водіїв на підприємствах автомобільного транспорту?

16)   Яким чином планується необхідна чисельність ремонтних робітників на підприємствах автомобільного транспорту?

17)   Яким чином планується необхідна чисельність допоміжних робітників на підприємствах автомобільного транспорту?

18)   Назвіть одиниці виміру продуктивності праці персоналу на підприємствах автомобільного транспорту.

19)   Які методи застосовуються для планування продуктивності праці персоналу на підприємствах автомобільного транспорту?

20)   Охарактеризуйте фактори зростання продуктивності праці персоналу на підприємствах автомобільного транспорту.

 

Last modified: Friday, 11 October 2019, 2:05 PM