Питання для самоконтролю

1)   Що таке «виробнича програма підприємства» та якими є її основні завдання?

2)   Охарактеризуйте традиційну структуру виробничої програми підприємства.

3)   Охарактеризуйте інформаційну базу планування виробничої програми підприємства.

4)   Назвіть натуральні показники виробничої програми підприємства.

5)   Назвіть вартісні показники виробничої програми підприємства.

6)   Що таке «оптимальна виробнича програма підприємства»?

7)   Дайте характеристику продукції підприємств автомобільного транспорту.

8)   У яких одиницям вимірюється транспортна продукція?

9)   Охарактеризуйте балансовий метод планування виробничої програми підприємств автомобільного транспорту. У чому полягають обмеження щодо використання даного методу?

10)        Охарактеризуйте метод розрахунку обсягів транспортної продукції по питомим нормативам. У чому полягають обмеження щодо використання даного методу?

11)        Охарактеризуйте метод прямого техніко-економічного розрахунку обсягів перевезення вантажів і пасажирів, вантажообігу і пасажирообігу.

12)        Які показники (фактори) впливають на обсяг перевезення вантажів відповідно до методу прямого техніко-економічного розрахунку?

13)        Які показники (фактори) впливають на обсяг перевезення пасажирів відповідно до методу прямого техніко-економічного розрахунку?

14)        Які показники (фактори) впливають на обсяг вантажообігу відповідно до методу прямого техніко-економічного розрахунку?

15)        Які показники (фактори) впливають на обсяг пасажирообігу відповідно до методу прямого техніко-економічного розрахунку?

Last modified: Friday, 11 October 2019, 11:46 AM