Питання до самоконтролю теми 11

Питання до самоконтролю теми 11:

1. Що таке "управління каналами розподілу"?

2. Основні функції управління каналами розподілу.

3. Основні причини "вертикальних" і "горизонтальних" конфліктів, що виникають в процесі функціонування каналів розподілу.

4. Заходи уникнення конфліктів в процесі функціонування каналів розподілу.

5. Чинники, що впливають на рішення щодо формування каналу розподілу.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 10:02 PM