Питання до самоконтролю теми 10

Питання до самоконтролю теми 10:

1. Дайте визначення терміну "маркетингова політика розподілу".

2. Дайте визначення поняттю "маркетинговий канал розподілу". Охарактеризуйте основні функції каналів розподілу.

3. Назвіть і охарактеризуйте форми організації оптової торгівлі.

4. Назвіть і охарактеризуйте види роздрібної торгівлі.

5. Що таке "логістика"?

Последнее изменение: Вторник, 19 Март 2019, 21:46