Питання до самоконтролю теми 8

Питання до самоконтролю теми 8:

  1. Дайте визначення терміну «маркетингова політика комунікацій».
  2. Назвіть елементи комплексу маркетингових комунікацій.
  3. У чому полягає основна мета маркетингової політики комунікацій?
  4. Які головні завдання маркетингової політики комунікацій виділяють у відповідності з її метою?
  5. Назвіть елементи процесу маркетингових комунікацій.
  6. Дайте визначення термінам «реклама» та «стимулювання збуту».
  7. Дайте визначення термінам «зв’язки з громадськістю» та «особистий продаж».
  8. Назвіть стани купівельної готовності цільової аудиторії.
  9. У чому полягає кінцева мета просування товарів (послуг) на ринок?
  10. Назвіть етапи, у відповідності зі станами купівельної готовності, через які, як правило, проходять покупці.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:20 PM