Питання до самоконтролю теми 7

Питання до самоконтролю теми 7:

1. Моделі ціноутворення.

2. Ціноутворення на основі витрат виробництва.

3. Ціноутворення на основі попиту.

4. Ціноутворення на основі конкуренції.

5. Порівняння методів маркетингового ціноутворення.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 9:43 PM