Питання до самоконтролю теми 6

Питання до самоконтролю теми 6:

1. У чому полягає роль маркетингової політики ціноутворення?

2. Назвіть цілі фірми відповідно до цінової політики.

3. Охарактеризуйте процес визначення вихідної ціни на товар.

4. Що таке "цінова політика і політика знижок"?

5. Які види зникож Ви знаєте?

6. Назвіть базові моделі, що визначають цінову політику фірми.

7. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення згідно витратної моделі?

8. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення згідно конкурентної моделі?

9. Охарактеризуйте процес ціноутворення на основі попиту.

10. Охарактеризуйте методи ціноутворення.

Остання зміна: вівторок 19 березень 2019 9:26