Питання до самоконтролю теми 4

Питання до самоконтролю теми 4:

  1. Що таке «продукт», «товар», «товарна одиниця»?
  2. Охарактеризуйте три рівня товару.
  3. Наведіть класифікацію послуг.
  4. Чим відрізняється послуга від сервісу?
  5. Що таке «торговельна марка», «бренд», «імідж», «гудвіл»?
  6. Назвіть можливі складові торговельної марки та бренду.
  7. Охарактеризуйте три рівні упаковки.
  8. Сутність маркування товару.
  9. Чим відрізняються товарний асортимент і товарна номенклатура?
  10. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу товару. 
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:11 PM