Питання до самоконтролю теми 3

Питання до самоконтролю теми 3:

  1. Охарактеризуйте систему маркетингової інформації та її складові.
  2. Що таке «банк даних», «статистичний банк» і «банк моделей»?
  3. Назвіть етапи процесу маркетингових досліджень.
  4. Що являє собою первинна і вторинна інформація в маркетингових дослідженнях?
  5. Назвіть методи збору і оцінки первинної та вторинної інформації.
  6. Засоби маркетингових досліджень.
  7. Дайте визначання терміну «цільовий маркетинг». Які заходи включає цільовий маркетинг?
  8. Що таке «сегментація ринку» ? Охарактеризуйте принципи сегментації ринку. Дайте визначення терміну «частка ринку».
  9. Позиціонування продукту на ринку та його мета.
  10. Рекомендації для розробки ефективного позиціювання.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:10 PM