Інформація про викладача

Приходько Дар'я Олександрівна

Приходько Дар’я Олександрівна, 1989 року народження, у 2011 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала диплом магістра з відзнакою. По закінченні університету, в 2011 році була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2012 року працювала на посаді асистента кафедри економіки підприємства ХНАДУ, де одночасно, як здобувач виконувала наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства». В березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З вересня 2016 року по теперішній час – доцент кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ.

Автор багатьох наукових праць, серед яких монографії, фахові наукові статті, стаття Scopus, наукові статті у закордонних виданнях, тези доповідей. Автор творів науково-практичного характеру «Оцінка вартості брендів автомобілебудівних підприємств за методом «IS.IM.LN.LC», «Методичний інструментарій для оцінки іміджу бренда підприємства (з використанням методу експертних оцінок за семантичним диференціалом)», «Методичний інструментарій для оцінки вкладу торговельної марки в бренд підприємства», що засвідчені свідоцтвами про реєстрацію авторсько права на твір. Укладач методичних видань.

Лекційні курси: «Маркетинг», «Інноваційне підприємництво», «Основи біржової діяльності», «Торговельне підприємництво».

Напрями наукових досліджень: маркетинг, у т. ч. ,брендинг, ребрендинг, PR та т.п.

E-mail: zajada@gmail.com

Остання зміна: вівторок 26 березень 2019 9:18