Питання до самоконтролю до теми 13


1. У чому полягає суть державного регулювання економіки?

2. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

3. Що виступає об'єктом і суб'єктом державного регулювання економіки?

4. Які функції покладені на державу в процесі регулювання економіки?

5. У чому суть методів державного регулювання економіки?

6. Які методи державного регулювання економіки Вам відомі?

7. Охарактеризуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

8. У чому полягає суть програмування національної економіки?

9. Вкажіть найважливіші форми і напрями економічної політики держави та охарактеризуйте їх.

10. Як відбувається процес формування системи державного регулювання економіки України?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:54 AM