Питання до самоконтролю до теми 10


1. Охарактеризуйте основні концепції капіталу, сформовані в процесі розвитку економічної науки.

2. Розкрийте сутність понять «людський капітал», «інтелектуальний капітал», «соціальний капітал».

3. Охарактеризуйте конкретні форми існування капіталу.

4. Проаналізуйте відмінності між основним і оборотним капіталом.

5. Що таке витрати виробництва?

6. У чому полягає економічна сутність прибутку?

7. Проаналізуйте основні форми прибутку.

8. Як визначається норма прибутку?

9. Яку економічну роль відіграє прибуток?

10. Що таке оборот капіталу і чим він відрізняється від кругообігу?

11. Яких функціональних форм набуває промисловий капітал у процесі свого руху?

12. Охарактеризуйте структуру часу обороту промислового капіталу.

13. Що таке амортизація основного капіталу?

14. У чому сутність фізичного та морального зносу основного капіталу?

15. Які основні методи амортизації використовуються в сучасних умовах?

16. Розкрийте сутність та інструменти амортизаційної політики держави.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:49 AM