Питання до самоконтролю до теми 7


1. Що спільного та відмінного, з вашої точки зору, в поняттях «потреба» і «попит»?

2. Що означає переміщення точки по кривій попиту?

3. Взаємозв'язок яких явищ виражає закон попиту?

4. Що означають поняття «зміна обсягу попиту» і «зміни, які відбулися в попиті»?

5. Які фактори впливають на зміщення кривої попиту? Коли відбувається зсув вліво, а коли - вправо?

6. Дайте визначення категорії «пропозиція». Як виглядає функція пропозиції?

7. Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?

8. Порівняйте криву попиту і криву пропозиції.

9. Що означає зсув кривої пропозиції та які фактори його обумовлюють?

10. Що означає термін «еластичність» в економічній теорії?

11. Охарактеризуйте еластичність попиту за ціною для різних груп товарів.

12. Дайте характеристику еластичності попиту по доходу для нижчих і нормальних товарів.

13. Дайте визначення перехресної еластичності попиту і покажіть її дію по товарах-субстітутам і товарам-комплементам.

14. Що таке еластичність пропозиції? Як вона визначається?

15. Який механізм встановлення часткової і загальної рівноваги на ринку?

16. Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?

17. Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:45 AM