Питання до самоконтролю до теми 6


1. Назвіть функції ринку та розкрийте їх зміст.

2. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їх зміст.

3. Дайте найбільш узагальнююче визначення ринку.

4. Які проблеми вирішує ринкова економіка?

5. Основні принципи розвитку ринкової економіки.

6. Дайте визначення поняття «ринкова інфраструктура» і розкрийте значення її для безперебійного функціонування ринку.

7. Що таке ринок і структура ринку?

8. Хто, на Вашу думку, виступає суб'єктом ринку і є об'єктом ринкових відносин?

9. Які види ринків Ви можете назвати?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:44 AM