Питання до самоконтролю до теми 5


1. Існує натуральне господарство в економіці України? Якщо так, то в яких формах?

2. Які основні причини виникнення товарного виробництва?

3. Яка різниця між простою і розвинутою формами товарного виробництва?

4. Товар і його властивості. Споживча та мінова вартість товару.

5. Сформулюйте визначення грошей як економічної категорії. Які види грошей Вам відомі?

6. Дайте характеристику функцій грошей.

7. Що таке грошова система? Які типи грошових систем Ви можете назвати?

8. Від чого залежить кількість необхідних для обігу грошей, вкажіть методики розрахунку?

9. Готівкові і безготівкові гроші. Їх характеристика і види.

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:42 AM