Питання до самоконтролю до теми 4


1. У чому полягає суть і необхідність відносин власності? Аспекти власності.

2. Визначте суть економічного і юридичного розуміння відносин власності.

3. Що може бути об'єктом привласнення?

4. Перелічіть і охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.

5. Охарактеризуйте тенденції розвитку форм власності в Україні.

6. Роздержавлення і приватизація. Що між ними спільного і в чому відмінність?

7. Які основні форми власності передбачає Закон України «Про власність»?

8. Які можливі шляхи роздержавлення власності? Який шлях застосовується в Україні?

9. Охарактеризуйте способи приватизації власності, передбачені Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств». Які способи переважають на сучасному етапі і чому?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:41 AM