Питання до самоконтролю до теми 3


1. Що таке суспільний продукт і його структура?

2. Яка різниця між валовим внутрішнім і валовим національним продуктом?

3. Необхідність, поняття і класифікація потреб. Ієрархія потреб Маслоу.

4. Що таке блага? Наведіть приклад благ. Яка різниця між економічними і соціальними благами?

5. Що таке економічні інтереси? Чому потреби та інтереси виступають спонукальним мотивом виробничої діяльності людей?

6. У чому полягає суть економічного прогресу суспільства? Який вплив економічний прогрес має на розвиток суспільства?

7. Екстенсивний та інтенсивний економічний прогрес, його форми і фактори, які на нього впливають.

8. Науково-технічна революція та її основні риси.

9. Що таке продуктивність праці і як вона вимірюється?

10. Що таке ефективність виробництва і які її основні показники?

Last modified: Saturday, 23 September 2017, 9:39 AM